Фото козырька 01

Фото двускатного козырька 03

Фотография двухскатного козырька 04

Фотография навеса 05

Фотография кованого навеса 06

Фото кованого козырька 07

Фото козырьков 08

Фото козырька 09

Фотография ажурного козырька 14

Фотография ажурного козырька 15

Фото ажурного козырька 17

Фотография ажурного козырька 18